Köpinformation

LEVERANSEN3975606
När du köper ett mönster och ullgarn hos Plädnojan levereras detta i en papperskasse som på bilden till höger. På kassen finner du instruktioner samt färgskalor för plädarna.

FRAKT
Frakt kostar 140 SEK per vara som betalas av dig som kund. Alternativt går det även bra att hämta upp dina varor i Falköping. Skriv då med det i ditt beställningsmail som du skickar till karin@pladnojan.se

ULLGARNEN
Ullen som du köper på Plädnojan kommer ifrån får som vandrar på Nya Zeeland. Ullen är tvåtrådig och spinns i Ullervad, Mariestad. Den färgas sedan i Borås. Ull är värmande och fuktavstötande. Den har en hög värmande förmåga även om den blivit fuktig. Ull kan ta upp ca 40 % fuktighet utan att kännas våt.

MÖNSTREN
Efter tio års skapande och designande av egna plädmönster vill jag nu lämna ut några utav dessa. Det gör jag via mitt företag Plädnojan.

BETALNING
Betalning skall ske inom 30 dagar till Plädnojan. Faktura skickas tillsammans med varorna. Betalningsuppgifter till Plädnojan står på fakturan. Kunden skall vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.  Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

ÅNGERRÄTT & REKLAMATION
Avbeställning
Du kan avbeställa en vara fram tills att den har börjat behandlas (innan vi har beställt hem garn eller börjat plocka ihop dem).

För att avbeställa, kontakta Karin på karin@pladnojan.se.

Efter att beställningen har börjat behandlas är det för sent för avbeställning, men om du vill returnera oanvända varor så går det bra om du kontaktar Karin på Plädnojan inom 14 dagar från det att du har fått varan levererad.

Ångerrätt
Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta inom ångerfristen. Du kan kontakta Karin på karin@pladnojan.se eller 0767-653840.

Du ska återsända varan till Plädnojan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid retur skall de oanvända varorna väl packeterat skickas till Plädnojan, Trinnöjegatan 5, 52133 Falköping. 

Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om du utnyttjar din ångerrätt ska Plädnojan utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet återbetala kundens kostnader för varorna, ej portokostnader. Plädnojan förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från dig eller du tillsänt oss ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

När varorna ej återsänds i samma skick som varorna sändes till dig som kund från Plädnojan.

Reklamation
Vid alla typer av reklamationer, t ex skadad vara eller saknad vara i leveransen, ber vi dig kontakta karin@pladnojan.se om du är privatkund. Ange ordernummer, fakturanummer och titel samt förklara problemet, så kan vi lättare hjälpa dig. Skicka inget utan att först ha varit i kontakt med oss. Plädnojan tar EJ ansvar för postens hantering. Reklamation gäller endast skadad vara som Plädnojan har kunna påverka innan varorna sändes.

Outlösta paket
Om ett paket inte hämtas ut, eller om en försändelse kommer i retur på grund av att Plädnojan fått en felaktig adress, tar vi ut 149 kr som kompensation för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt 149 kr (SEK), som kompensation för hantering och omkostnader.

Tvister
Eventuella tvister med Privatkund hänvisar Plädnojan till Allmänna Reklamationsnämnden, vars rekommendationer Plädnojan följer.

Leverans av varor till kund och möjlig återleverans av varor till Plädnojan när ångerrätt nyttjas betalas av kunden.